Velkommen til DANO-RUN 

                                                                                                            

DANO-RUN (DAnish NOvice RUNners) er et nyt internationalt forskningssamarbejde med forskere fra Danmark og Holland, der har til formål at gennemføre en række forskningsprojekter, der kan belyse årsagsmekanismer til løberelaterede skader. Projekterne er for alle løbere der ønsker at bidrage med informationer som gør forskerne i stand til at undersøge årsagerne til løbeskader. Herefter kan projekter om forebyggelse tilvejebringes, således risikoen for løbeskader mindskes. På denne måde kan forskningen hjælpe løbere, og løbere hjælpe forskningen. Sammen går vi hånd i hånd og skaber resultater til gavn for både dig selv og andre.  Vi ønsker, at så mange danske løbere som muligt, uanset niveau, bidrager til vores forskningsdatabase. Forskerne i DANO-RUN gruppen analyserer de indsamlede data og vil på sigt kunne komme med generelle anbefalinger omkring løbetræning og risikofaktorer for løbeskader.

Her på siden har du mulighed for at indgå i et af vores forskningsprojekter. Du kan klikke i menuen øverst, hvis du ønsker at læse mere om vores igangværende forsøg og dine muligheder for deltagelse. Ønsker du at vide mere om DANO-RUN - herunder baggrund, formål og om igangværende eller kommende projekter, kan du ligeledes finde informationer om dette her på siden.

 

 

Med løbevenlig og taknemmelig hilsen

DANO-RUN